Hvorfor spørsmål aldri er farlige, men alltid bra

Har du opplevd å bli fortalt at du ikke skal stille spørsmål ved en vedtatt sannhet, eller at det ikke har noen hensikt å forsøke å forstå mer om et emne?

Når vi virkelig søker etter sannheten er det alltid bra å stille spørsmål. Som Thomas Jefferson sa det:

It is error alone which needs the support of government. Truth can stand by itself

Hvis en ting virkelig er sannhet vil den kunne stå på egne ben, uansett hvor mange spørsmål vi stiller oss om den. Det betyr ikke at vi ikke kan bli bedratt til å tro at en sannhet egentlig er en løgn, men det forandrer ikke at den faktisk er en sannhet.

Truth at last cannot be hidden. Dissimulation is of no avail. Dissimulation is to no purpose before so great a judge. Falsehood puts on a mask. Nothing is hidden under the sun.

Leonardo Da Vinci

Virkelige sannheter vil ikke kunne skjules for alltid, de vil komme frem på et eller annet tidspunkt.

Typer av sannhet

En måte å definere sannhet på er: «Og sannhet er kunnskap om ting som de er og som de var og som de skal bli» (Lære & Pakter 93:24).

Utifra dette kan vi anta at det finnes flere typer eller grader av sannheter. Her er to jeg ønsker å bruke i denne sammenhengen:

  1. Objektive sannheter, eller sannhet basert på preferanse (jeg liker brus, Ole er pen, osv)
  2. Absolutte sannheter, eller ting slik de virkelig er (1+1=2, hydrogen er ett av grunnstoffene i universet, osv)

Absolutte sannheter kan nok deles inn i flere undertyper, men for dette blogginnlegget nøyer jeg meg med å dele det inn i to: allmenne og dyptgripende.

Eksempler på allmenne sannheter:

  • 2+2=4
  • jern er et metall

Altså sannheter vi kjenner og bruker daglig i større eller mindre grad.

Et eksempel på en mer dyptgripende sannhet kan være å ha svaret på om Gud finnes eller ikke. Sannheten om dette vil kunne ha ekstremt stor verdi for oss, og kunne være en stor påvirkning i livet.

Hensikten med sannhet

Hvis vi tar utgangspunkt i at vi er her på jorda for å prøves, for å se om vi er i stand til å etterleve evige (eller dyptgripende) sannheter og prinsipper, så blir hensikten med sannhet tydeligere.

Kristus underviste at «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri» (Johannes 8:31-32).

Sannhet vil sette oss i stand til å ta valg på riktig grunnlag. Det er kun når vi kjenner sannheten om en ting at vi virkelig er fri til å ta et valg om hvordan vi skal forholde oss til den. Kjenner vi ikke sannheten om en ting har vi også begrenset kunnskap om konsekvenser av valg vi tar relatert til den.

Hvor finner vi sannhet?

Siden «ekte» sannheter står på egne ben er det ingen begrensinger på hvor vi kan finne den. Sannhet kan komme fra hellig skrift, fra en vitenskaplig avhandling, fra en som tror eller fra en ateist. Hvis det er en sannhet, så er det en sannhet uansett hvilken kilde vi får den fra.

Hvordan verifiserer vi sannhet?

Utfordringen i mange tilfeller er å avgjøre hva som faktisk er sannhet. Også her har Kristus gitt oss hjelp. I Johannes 16:13 sier han «Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme». Her snakker han om Den Hellige Ånd.

I Moroni 10:5 underviser Moroni det samme som Kristus: «Og ved Den Hellige Ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting».

En av oppgavene til Den Hellige Ånd er å bekrefte sannhet, slik at vi skal kunne vite hva vi må forholde oss til. Noen ganger kan et svar komme raskt, noen ganger kan det ta lang tid og mye søken før vi får bekreftet en sannhet og andre ganger må vi kanskje ta en del steg i tro før vi får et svar.

Noe av det viktigste jeg føler jeg har fått ut av ved å søke etter sannheter er å være mer åpen. Noen ganger tror vi at vi kjenner en sannhet basert på tradisjon eller dogmer. Men når vi med et åpent sinn og et virkelig ønske om å få vite søker sannheten og stiller spørsmål, så legger vi til rette for at Den Hellige Ånd kan undervise oss.

(Bilde: @debord. Lisens: CC BY-SA 2.0)

Legg igjen en kommentar