Om bloggen

I 1983 ble jeg som 16-åring intervjuet av NRK i forbindelse med et TV-program de lagde om Ten Sing, et kristent ungdomskor i Kongsberg som jeg da var med i. Der sa jeg at jeg ikke regnet meg som kristen, blant annet fordi jeg var usikker på om kristendommen kunne være sann.

Det har gått mange år siden 1983, og min oppfatning om Gud og Jesus Kristus har gått fra usikkerhet til sikkerhet.

På denne bloggen ønsker jeg å dele litt av de erfaringer og tanker jeg har etter hvert som jeg studerer og lærer mer om Jesus Kristus og hensikten med at vi er her på jorda.

Alt jeg skriver her er mine tanker, oppfatninger og opplevelser av ting jeg studerer, og er ikke ment å skulle være noen fasit eller representere offisiell lære på noen som helst måte. Siden dette er et «work in progress» er det ikke umulig jeg kommer til å endre mening etter hvert som jeg oppdager eller kommer over nye sannheter som jeg ikke tidligere har forstått eller visst om.

I utgangspunktet skriver jeg mest for min egen del, men hvis andre kan få nytte på sin reise gjennom livet av det jeg har skrevet, så er ikke noe bedre enn det.

Hva betyr «Hit og hjem igjen»?

Navnet på bloggen reflekterer den troen jeg har på at tiden vi har her på jorden bare er en mellomstasjon. Vi har eksistert i en tilværelse før vi kom hit til jorda, og vi kommer til å leve videre i en annen tilværelse etter at vi er ferdig her. Med andre ord, vi har kommet hit i en spesiell hensikt, og målet er at vi skal «hjem» igjen etterpå.